ΜΕΓΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΕΡΑ (ΣΑ164)

Ανακοινώσεις

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΑ43
- Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2021 - 7:11 μ.μ. -

Αγαπητοί και αγαπητές, να σας ενημερώσω, ότι το μάθημά μας συμπληρώνεται με φροντιστηριακή άσκηση από την αξιολογότατη κα Μπαλά. Η περυσινή πρώτη είχε μεγάλη επιτυχία. Η εργασία/παρουσίαση  στο φροντιστήριο έχει ενισχυτικό βαθμό στο μάθημα ΙΑ43, αλλά αυτό είναι το λιγότερο όφελος. Παρακολουθείστε σχετικά και τις ανακοινώσεις στο η-κλαςς του φροντιστηρίου, ARCH812.

Οι φροντιστηριακές ασκήσεις με τίτλο "Αναθήματα και χρηστικά αντικείμενα στα μεγάλα ελληνικά ιερά: τυπολογία - τελετουργική χρήση - καθημερινή ζωή (ARCH812)" εντάσσονται στο πλαίσιο του μαθήματος ΙΑ 43Α (Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Χρ. Κανελλόπουλος).

Θα πραγματοποιηθούν συνολικά επτά (7) φροντιστηριακές ασκήσεις - μία ανά εβδομάδα - κατά το χρονικό διάστημα από 11/10/2021 έως και 10/12/2021. Οι συμμετέχοντες/-ουσες θα χωρισθούν σε ομάδες που δεν θα υπερβαίνουν τα 20 άτομα. Μετά το πέρας των ασκήσεων οι συμμετέχοντες/-ουσες που θα έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των ασκήσεων, θα παρουσιάσουν ένα ανάθημα ή ένα σύνολο αναθημάτων της επιλογής τους κατά το χρονικό διάστημα 10 έως και 14 Ιανουαρίου 2022. Οι ασκήσεις θα διεξαχθούν: στη Συλλογή Εκμαγείων (3ος όροφος) και στο Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης (2ος όροφος) της Φιλοσοφικής Σχολής.

Σε Σαββατοκύριακα ενδιάμεσα των μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις στην Ακρόπολη, στο Νέο Μουσείο Ακρόπολης και στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Σημειώνεται ότι η δήλωση συμμετοχής στις φροντιστηριακές ασκήσεις είναι προαιρετική.

Όσοι και όσες επιθυμείτε να παρακολουθήσετε τις φροντιστηριακές ασκήσεις παρακαλείσθε να δηλώσετε συμμετοχή έως και την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021, στην Η-Τάξη με κωδικό ARCH812, σημειώνοντας:

Α) Ονοματεπώνυμο, Αριθμό Μητρώου, Έτος Σπουδών, και

Β) Την ημέρα και την ώρα που επιθυμείτε να προσέρχεστε εβδομαδιαίως.

Λεπτομέρειες για τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής των φροντιστηριακών ασκήσεων μπορείτε να βρείτε στην Η-Τάξη του μαθήματος και συγκεκριμένα στο φάκελλο «Ανακοινώσεις».

Το πρόγραμμα των Ομάδων - με τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των ασκήσεων - θα αναρτηθεί το Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2021 στην Η-Τάξη με κωδικό ARCH812.

Διδάσκουσα: Φωτεινή Αν. Μπαλλά