ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ
- Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2019 - 7:18 μ.μ. -

Σύντομα θα ανέβουν οι φωτορεαλιστικές αναπαραστάσεις όλων των φάσεων της Βιβλιοθήκης του Αδριανού. Οι σκηνές του Δημήτρη Τσαλκάνη και τα μοντέλα βασίζονται στα αποτελέσματα της τοπογράφησης και της μελέτης 600 λίθων και θραυσμάτων. Η πανεπιστημιακή έρευνα, που παρουσιάζει τα τελευταία συμπεράσματα διήρκεσε 6 έτη. 

https://www.facebook.com/AncientAthens3D/photos/a.1521477464832089/2203533536626475/?type=3&theater