ΣΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΟΥΝΙΟ
- Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2018 - 7:26 μ.μ. -

ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΑΣΚΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΣΗΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΙΜΗΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΣΤΟ ΣΟΥΝΙΟ. ΚΑΤΑ ΠΑΣΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ / ΑΡΕΩΣ.

http://agora.ascsa.net/id/agora/drawing/da%203583?q=ares&t=drawing&v=list&sort=&s=65