Επόμενο μάθημα
- Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015 - 8:48 π.μ. -

Το σημερινό μάθημα δεν γίνεται λόγω ασθενείας.

Το επόμενο και τελευταίο  μάθημα θα γίνει στις 8 Ιανουαρίου 2016 στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στις 9.30 π.μ.

Συνάντηση εντός του Μουσείου.