Έναρξη μαθημάτων και πρόγραμμα Νοεμβρίου -Δεκεμβρίου 2012
- Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 - 12:00 π.μ. -

 

Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο

«Νίκος Οικονομίδης»

 

Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

 

Ο «βυζαντινός χώρος» κατά τον 13ο αι.:

Διαμελισμός και ανακατανομή,

απώλεια και ανάκτηση

(1204-1282)

 

Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη & Σ. Καλοπίση-Βέρτη

(Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Π.Α.)*

σε συνεργασία με Στυλιανό Λαμπάκη

(Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Ε.Ι.Ε.)

 

Από 28-11-2012 έως 17-4-2013

κάθε

Τετάρτη, 18.00-20.00*

στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

(αίθουσα σεμιναρίων - ισόγειο)

 

* Οι συμμετέχοντες μτπχ. φοιτητές παρακολουθούν

επιπλέον ώρα συνεργασίας με τις δύο διδάσκουσες

(17.00-18.00)

 

***

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

 

 

28 Νοεμβρίου

 

Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη – Παν/μιο Αθηνών,

1204-1282, ένας αιώνας «χωρίς αρχή και τέλος».

Ηγεμόνες και θεσμοί πριν και μετά το 1261.

 

 

 

5 Δεκεμβρίου

 

Στυλιανός Λαμπάκης – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,

Τα γράμματα και η πνευματική κίνηση κατά τον 13ο αι.

στα κράτη της "βυζαντινής'' περιφέρειας.

 

 

 

12 Δεκεμβρίου

 

Σοφία Καλοπίση-Βέρτη – Παν/μιο Αθηνών,

Οι εξελίξεις της μνημειακής τέχνης κατά το 13ο αιώνα: διάσπαση, συνέχεια και ανάκαμψη.

 

 

 

19 Δεκεμβρίου

 

Τηλέμαχος Λουγγής – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,

Ο πάπας Ιννοκέντιος ο Γ΄ και η Δυτική Ευρώπη

στις αρχές του 13ου αι.

 

 

***