΄Εναρξη μαθήματος ΙΑ02
- Κυριακή, 03 Μαρτίου 2013 -

Η έναρξη του μαθήματος ΙΑ02 θα γίνει και από τις τρεις διδάσκουσες την Τρίτη, 5.3.2013, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Κοσμητείας.