Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ
- Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017 - 8:12 π.μ. -

Με αφορμή το ίδιο θέμα, .....

Ο Αδριανός ίδρυσε τον μεγαλύτερο ναό της Ρώμης, όπως ήθελε ο ίδιος, εφάμιλλο του Ολυμπιείου στην Αθήνα. Ο ναός είχε ελληνικό σχεδιασμό. Ο Έλληνας αρχιτέκτονας ΑΠολλόδωρος απο την Συρία, λοιδώρησε το έργο, επειδή λέει, οι μορφές στα ένθρονα αγάλματα στον συμμετρικό διπλό σηκό, αν σηκώνονταν όρθια, θα χτυπούσαν τα κεφάλια τους  στις οροφές των ουρανών (θόλων). Ο Απολλόδωρος σύντομα έπεσε σε δυσμένεια και το προσβλητικό σχόλιό του στον αυτοκράτορα αποτέλεσε αφορμή ώστε να φονευθεί.
http://www.minervaclassics.com/Venus_and_Roma_Temple.jpg