Εξετάσεις Ιουνίου 2012
- Κυριακή, 22 Ιουλίου 2012 - 12:00 π.μ. -

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να συζητήσουν με τον κ. Παπακωνσταντίνου το βαθμό τους στις εξετάσεις Ιουνίου 2012 ή εάν έδωσαν εξετάσεις και ο βαθμός τους δεν έχει περαστεί μπορούν προσέλθουν την Τετάρτη 25 Ιουλίου από 10-12 πμ στο γραφείο της κ. Ανεζίρη (κυψέλη 403).

Ζήνων Παπακωνσταντίνου