Νέα Ενημέρωση
- Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021 - 11:15 π.μ. -

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/ές,

η εξέταση ολοκληρώθηκε εντός του προβλεπόμενου χρόνου επιτυχώς. Υπεβλήθησαν 292 γραπτά. Αυτά θα βαθμολογηθούν εν ευθέτω χρόνω και η βαθμολογία θα αναρτηθεί κανονικά ηλεκτρονικά. 

Δεν θα απαντήσω σε κανένα ηλεκτρονικό μήνυμα που έλαβα στο email μου όπως σας είχα καταστήσει σαφές σε προηγούμενη ενημέρωση. Μόνο στις φοιτήτριες που ζητούν βεβαίωση για τον εργοδότη τους και υπέβαλαν κανονικά το γραπτό τους. 

Εύχομαι καλό καλοκαίρι

Καθηγ. Ελένη Μαντζουράνη