Ιούνιος 2007
Μάθημα 17: Αναλυτικές τεχνικές: ένα ασυμπτωτικό αποτέλεσμα, άθροιση σε δείκτες που ακολουθούν αριθμητική πρόοδο. Εφαρμογές.   (Διάρκεια: 3:00 ώρες)
Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2007 - 10:00 π.μ.
Μάθημα 16: Πιθανογεννήτριες σε μερικώς άγνωστή ρητή μορφή, το Θ. Rouche και εφαρμογές   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2007 - 11:00 π.μ.
Μάιος 2007
Μάθημα 15: Μελέτη της Μ/Μ/1 ουράς με βλάβες και επισκευές   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Παρασκευή, 25 Μαΐου 2007 - 11:00 π.μ.
Μάθημα 14: Πιθανογεννήτριες σε γνωστή ρητή ή εκθετική μορφή, ακριβείς εκφράσεις και αναδρομικές σχέσεις   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Τετάρτη, 23 Μαΐου 2007 - 11:00 π.μ.
Μάθημα 13: Εισαγωγή στην αναλυτική θεωρία των γεννητριών και τη θεωρία των πιθανογεννητριών   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Παρασκευή, 18 Μαΐου 2007 - 11:00 π.μ.
Μάθημα 12: Εισαγωγή στην τυπική θεωρία των γεννητριών - Μέρος β'   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Τετάρτη, 16 Μαΐου 2007 - 11:00 π.μ.
Μάθημα 11: Εισαγωγή στην τυπική θεωρία των γεννητριών - Μέρος α'   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Παρασκευή, 11 Μαΐου 2007 - 11:00 π.μ.
Μάθημα 10: Μελέτη της Μ/Μ/1 ουράς με χρόνους εκκίνησης με γραμμικές εξισώσεις διαφορών - Μέρος γ'   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Τετάρτη, 9 Μαΐου 2007 - 11:00 π.μ.
Μάθημα 9: Μελέτη της Μ/Μ/1 ουράς με χρόνους εκκίνησης με γραμμικές εξισώσεις διαφορών - Μέρος β'   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Παρασκευή, 4 Μαΐου 2007 - 11:00 π.μ.
Μάθημα 8: Μελέτη της Μ/Μ/1 ουράς με χρόνους εκκίνησης με γραμμικές εξισώσεις διαφορών - Μέρος α'   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Τετάρτη, 2 Μαΐου 2007 - 11:00 π.μ.
Απρίλιος 2007
Μάθημα 7: Μελέτη της Μ/Μ/1 ουράς με γραμμικές εξισώσεις διαφορών - Μέρος β'   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Παρασκευή, 27 Απριλίου 2007 - 11:00 π.μ.
Μάθημα 6: Μελέτη της Μ/Μ/1 ουράς με γραμμικές εξισώσεις διαφορών - Μέρος α'   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Τετάρτη, 25 Απριλίου 2007 - 11:00 π.μ.
Μάθημα 5: Βασική Θεωρία Γραμμικών Εξισώσεων Διαφορών - Παραδείγματα   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Παρασκευή, 20 Απριλίου 2007 - 11:00 π.μ.
Μάθημα 4: Μαρκοβιανές Αλυσίδες και Γραμμικές εξισώσεις διαφορών: Μοντελοποίηση προβλημάτων   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Τετάρτη, 18 Απριλίου 2007 - 11:00 π.μ.
Μάρτιος 2007
Μάθημα 3: Συσχέτιση Μαρκοβιανών Αλυσίδων Διακριτού και Συνεχούς Χρόνου   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2007 - 11:00 π.μ.
Μάθημα 2: Εισαγωγή στις Μαρκοβιανές Αλυσίδες Συνεχούς Χρόνου   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2007 - 11:00 π.μ.
Μάθημα 1: Εισαγωγή στις Μαρκοβιανές Αλυσίδες Διακριτού Χρόνου   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2007 - 11:00 π.μ.