Μαΐου 2007
Μάθημα 12: Εισαγωγή στην τυπική θεωρία των γεννητριών - Μέρος β'   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 16 Μαΐου 2007 (Ώρα: 11:00)

Σημειώσεις: Κάντα (2006) 2.1, 3.2 σελίδες 39-41, 58-67. Λογισμός τυπικών γεννητριών. Λύση γραμμικών αναδρομικών σχέσεων (εξισώσεων διαφορών) με σταθερούς συντελεστές και γενικό μη-ομογενή όρο με τυπικές γεννήτριες.