Απρίλιος 2007
Μάθημα 4: Μαρκοβιανές Αλυσίδες και Γραμμικές εξισώσεις διαφορών: Μοντελοποίηση προβλημάτων   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Τετάρτη, 18 Απριλίου 2007 - 11:00 π.μ.

Σημειώσεις: Κάντα (2006) 3.2, σελίδες 58-64. Μοντελοποίηση της Μ/Μ/1 ουράς με καταστροφές και διατύπωση διαφόρων μέτρων απόδοσής της. Εξισώσεις ισορροπίας και ανάλυση πρώτου βήματος για την συναγωγή σχέσεων που ικανοποιούν τα μέτρα αυτά (ειδικότερα γραμμικών εξισώσεων διαφορών).