Μαρτίου 2007
Μάθημα 2: Εισαγωγή στις Μαρκοβιανές Αλυσίδες Συνεχούς Χρόνου   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2007 (Ώρα: 11:00)

Σημειώσεις: Κάντα (2006) 1.2, σελίδες 19-29 και Καποδίστρια (2006) 1.2, σελίδες 24-27.