Η Ορθόδοξη Θεολογία στον 21ο αιώνα. Τάσεις και θεολογικά ρεύματα (30723)

Σταύρος Γιαγκάζογλου

Περιγραφή

Αναφορά στα κύρια ρεύματα της Ορθόδοξης Θεολογίας κατά τον 20ό αιώνα και διερεύνηση και σπουδή των αναφυόμενων τάσεων και νέων ή υπό διαμόρφωση θεολογικών ρευμάτων του 21ου αιώνα. 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -