Ιστορία και Πολιτισμός της Νεώτερης Ευρώπης, 1492-1789

Άννα Καρακατσούλη

Περιγραφή

Το μάθημα στοχεύει σε μια περιεκτική επισκόπηση της Ευρωπαϊκής Ιστορίας από τον 16ο ως τον 18ο αιώνα όσον αφορά τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις με παράλληλη εξέταση των πολιτισμικών φαινομένων στις Τέχνες και τα Γράμματα.

Η βαθμολόγηση γίνεται με τελική γραπτή εξέταση και προαιρετικές προφορικές παρουσιάσεις στο πλαίσιο του μαθήματος.

CC - Αναφορά Δημιουργού
Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στα ιστορικά φαινόμενα της νεώτερης Ευρώπης. Οι Μεγάλες Ανακαλύψεις και η δημιουργία των αποικιακών αυτοκρατοριών της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Η οικονομική άνθηση της Ευρώπης και η γένεση του καπιταλισμού. Η επανάσταση των πνευματικών αξιών στην Ευρώπη του 16ου αιώνα: Ουμανισμός και Αναγέννηση / Μεταρρύθμιση και Αντιμεταρρύθμιση. Η ηγεμονία των Αψβούργων. Ο Κάρολος Ε΄ και η τελευταία προσπάθεια ενοποίησης της χριστιανικής Ευρώπης. Άνοδος των εθνικών κρατών και γλωσσών. Θρησκευτικοί πόλεμοι, λαϊκές εξεγέρσεις και η κρίση του ουμανισμού. Η "Επιστημονική Επανάσταση" του 17ου και 18ου αιώνα. Το μοναρχικό ιδεώδες του Λουδοβίκου ΙΔ΄. Το πρότυπο της βρετανικής ήπιας μοναρχίας. Οικονομική ανάπτυξη, κοινωνικοί μετασχηματισμοί και επέκταση της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας κατά τον 18ο αιώνα. Η Βιομηχανική Επανάσταση. Διαφωτισμός, η "Δημοκρατία των Γραμμάτων" και η ανάδυση της "δημόσιας σφαίρας". Αμερικανική και Γαλλική Επανάσταση.

Ημερολόγιο