Κράτος, νομικές μορφές και κοινωνικο-οικονομικές σχέσεις (Διαρκές Σεμινάριο Εργαστηρίου Κοινωνικής Θεωρίας & Έρευνας)

Δημήτριος Καρύδας

Περιγραφή

Διαρκές σεμινάριο κοινωνικής θεωρίας

 

Κράτος, νομικές μορφές και κοινωνικο-οικονομικές σχέσεις

 

Το θέμα του Διαρκούς Σεμιναρίου του Εργαστηρίου Κοινωνικής Θεωρίας και Έρευνας το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023 αποτελεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των νομικών μορφών που λαμβάνει η κρατική συγκρότηση και των κοινωνικο-οικονομικών σχέσεων στο νεωτερικό κόσμο. Με ζητούμενο τον προσδιορισμό του διαχωρισμού κράτους και αστικής κοινωνία ως ειδοποιού χαρακτηριστικού της νεωτερικότητας θα εξεταστούν οι κλασικές αντιλήψεις από τον 17o αιώνα μέχρι τα μέσα του 20ού  σχετικά με το βαθμό και τις μορφές ανεξαρτησίας των νομικών αποκρυσταλλώσεων από την κοινωνική και οικονομική ύλη που οργανώνουν και αντίστοιχα το βαθμό και τους τρόπους διαμόρφωσης του δικαϊκού πλαισίου από τις κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις.

Ως ενδεικτικά ερωτήματα και θεματικές του σεμιναρίου αναφέρονται οι εξής:

α) Πώς σχετίζονται οι θεμελιώδεις έννοιες της νεωτερικής πολιτικής φιλοσοφίας και της φιλοσοφίας του Δικαίου (όπως λ.χ. το δ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο