ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Λάουρα Αλιπράντη

Περιγραφή

Κοινωνιoλογία της Οικογένειας -  2021

 Διδάσκουσα: Δρ. Λάυυρα Μαράτου-Αλιπράντη

 Περίγραμμα  Μαθήματος

Όλες οι  κοινωνίες έχουν θεσμοθετήσει κάποιο είδος οικογενειακού συστήματος (κλειστό ή ανοιχτό), μονογαμία ή πολυγαμία, το οποίο πηγάζει εν μέρει από βιολογική ανάγκη και εν μέρει από την κοινωνική ανάγκη.  Η οικογένεια αποτελεί  το βασικό στοιχείο οργάνωσης τόσο του συλλογικού όσο και του ατομικού μας βίου. Αντίθετα με την αντίληψη ότι η οικογένεια κάθε μήνα, κάθε χρόνο, κάθε δεκαετία, γνωρίζει μία «επανάσταση», τα χαρακτηριστικά που την διακρίνουν στο τέλος του 19ου αιώνα, τα ξαναβρίσκουμε  100 χρόνια μετά.  Ωστόσο, στη διάρκεια αυτού του αιώνα, η οικογένεια  γίνεται    προοδευτικά περισσότερο «ιδιωτική», το πεδίο και ο χώρος δηλαδή όπου τα άτομα προσπαθούν να προστατέψουν την ατομικότητά τους και ταυτόχρονα    πιο «δημόσια» όπου το κράτος ελέγχει, υποστηρίζει και  ρυθμίζει τις σχέσεις των μελών της οικογένειας.

Με τη συγκρότηση της  Κοινωνιολογίας ως επιστήμης,  τον 19ο αιώνα, η οι

Περισσότερα