Θέματα Κοινωνικής Ψυχολογίας στον Κυβερνοχώρο B' (ΚΒΨ121)

Βασίλης Παυλόπουλος (συντονιστής), Αντώνης Γαρδικιώτης, Αικατερίνη Γκαρή

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό εξετάζονται θέματα που αφορούν την επικοινωνία και τις διομαδικές σχέσεις στον κυβερνοχώρο. Η διάδοση των ψηφιακών μέσων οδηγεί στην εκ νέου διασύνδεση διαφορετικών τομέων της κοινωνίας, όπως ο ιδιωτικός και ο δημόσιος, η εργασία και ο ελεύθερος χρόνος, οι θεσμοί και τα κοινωνικά κινήματα. Οι επιπτώσεις της ψηφιακής επικοινωνίας έχουν μελετηθεί με βάση τέσσερις υποθέσεις: της μετατόπισης από το φυσικό στο ψηφιακό περιβάλλον, της επαυξημένης κοινωνικής αλληλεπίδρασης, της περαιτέρω ενίσχυσης των κοινωνικά επιδέξιων ατόμων, και της κοινωνικής αναπλήρωσης των απομονωμένων ατόμων. Η ψηφιακή μεταφορά των διεργασιών κοινωνικής επιρροής οδηγεί σε στρεβλώσεις, όπως η παραπληροφόρηση και η συνωμοσιολογία. Κατ’ επέκταση, έχουν διατυπωθεί ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις του κυβερνοχώρου στη δημοκρατία μέσω της υπερσυγκέντρωσης εξουσιών είτε μέσω του εξτρεμισμού και της ριζοσπαστικοποίησης. Από το άλλο μέρος, ο κυβερνοχώρος παρέχει προϋποθέσεις για διαμόρφωση συλλογικών ταυτοτή

Περισσότερα  
CC - Αναφορά Δημιουργού