Πτυχιακή εργασία (επόπτρια: Ε. Βούσουρα)

Ελένη Βούσουρα

Περιγραφή

Καλώς ήρθατε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των μαθημάτων πτυχιακής εργασίας (ΨΧ119-Πτυχιακή Εργασία Ι και ΨΧ120-Πτυχιακή Εργασία ΙΙ) με επόπτρια την Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Βούσουρα.

Η παρούσα ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με σκοπό να υποστηρίξει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που εκπονούν πτυχιακή με επόπτρια την Επικ. Καθ. Ελένη Βούσουρα. Το μάθημα ΔΕΝ απευθύνεται σε φοιτήτριες ή φοιτητές που εκπονούν ήδη ή ενδιαφέρονται να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία με άλλη διδάσκουσα ή άλλον διδάσκοντα του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ.

Τα κριτήρια για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας με επόπτρια την Επικ. Καθ. Ελένη Βούσουρα έχουν ως εξής:

  • Επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων Μεθοδολογίας Έρευνας και Στατιστικής, του μαθήματος Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας (ΨΧ126), και συναφών με το προτεινόμενο θέμα μαθημάτων.
  • Συνάφεια του προτεινόμενου θέματος με το πεδίο της ερευνητικής ειδίκευσης της διδάσκουσας, δηλαδή την Κλινική Ψυχοπαθολογία, και ειδικότερα: θέματα ψυχικής υγείας ευάλωτων ομάδων, ψυχική υγε
Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση

Ημερολόγιο