Οργανωσιακή και Εργασιακή Ψυχολογία (ΨΧ16)

Α.-Σ. Αντωνίου

Περιγραφή

 

Οι θεματικές ενότητες του μαθήματος έχουν ως εξής: Μορφές ηγεσίας/διοίκησης και ζητήματα επιρροής και ισχύος. Συναισθηματική νοημοσύνη και ηγετική συμπεριφορά. Επαγγελματική ικανοποίηση και οργανωσιακή δέσμευση. Εργασιακή υγεία και ευημερία: εργασιακό στρες και επαγγελματική εξουθένωση. Οργανωσιακή κουλτούρα, δημιουργικότητα και καινοτομίες. Επιλογή και αξιολόγηση προσωπικού. Επικοινωνία και συγκρούσεις στα πλαίσια των επαγγελματικών ομάδων. Οργανωσιακή ανάπτυξη και αλλαγή. Εργασιακά κίνητρα, εκπαίδευση προσωπικού και οργανωσιακή μάθηση. Σχεδιασμός εργασιακού περιβάλλοντος και ανάλυση εργασίας. Αξιολόγηση απόδοσης και ανάπτυξη σταδιοδρομίας. Εργασιακή βία, ηθική παρενόχληση και εκφοβισμός. Διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Οργανωσιακή ηθική/δικαιοσύνη και εταιρική κοινωνική ευθύνη.

 

Τα προτεινόμενα συγγράμματα στον Εύδοξο:

Greenberg, J., & Baron, R. A. / Α.-Σ. Αντωνίου, Επιμ. (2013). Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg/ Δαρδανός.

Coolican, H. / Α.-Σ. Αντωνίο

Περισσότερα