ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΔ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΔΔ

Περιγραφή

Μέσω αυτού του πεδίου θα ενημερώνεστε  για τις βασικές ανακοινώσεις του Τμήματος ΠΕΔΔ. 

 

Περισσότερα

Το πεδίο αυτό δεν είναι αμφίδρομο. Λειτουργεί συμπληρωματικά με τις βασικές ανακοινώσεις του Τμήματος, όπως είναι π.χ. οι ανακοινώσεις που αφορούν την περίοδο υποβολής των δηλώσεων στο my-studies. Δεν υπάρχει δυνατότητα απάντησης στα μηνύματα που θα λαμβάνετε.