Εισαγωγή στην Οδηγητική Συμβουλευτική (Εαρινό εξάμηνο 2013-2014)

Γεωργία Κουμουνδούρου

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις βασικές έννοιες και τις κεντρικές θεωρίες της Οδηγητικής Συμβουλευτικής. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές και φοιτήτριες του μαθήματος αναμένεται να μπορούν να κατανοούν την ανθρώπινη συμπεριφορά μέσα από τις συγκεκριμένες θεωρητικές προσεγγίσεις και να αξιοποιούν την γνώση αυτή στον εκπαιδευτικό τους ρόλο.

Περιεχόμενα:

1. Συμβουλευτική: ορισμοί, στόχοι, ομάδες στόχου.

2. Ιστορική Αναδρομή

3. Σχέση της συμβουλευτικής με συναφείς επιστήμες

4. Βασικές Θεωρίες Συμβουλευτικής:

-Ψυχαναλυτική θεωρία (Freud),

-Ατομική Ψυχολογία (Adler),

-Προσωπο-κεντρική θεωρία (Rogers),

-Λογικο-θυμική θεωρία (Ellis)

-Υπαρξιακή θεωρία

-Συνδιαλεκτική Ανάλυση (Berne)

-Θεωρία Gestalt

-Συστημική θεωρία

-Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική θεραπεία

5. Συμβουλευτική Σχέση και Διαδικασία

6. Προβλήματα Εφήβων και τρόποι διαχείρισης (Ειδική Αγωγή, Ψυχοκοινωνικές Διαταραχές)

Ημερολόγιο