ΦΣ 109 - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ

Γεώργιος Αραμπατζής

Περιγραφή

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι φοιτητές θα πρέπει να παραδώσουν μια εργασία από περίπου 5 σελίδες και μια σελίδα βιβλιογραφία σε θέματα που θα ορισθούν από τον καθηγητή.

Επίσης, θα πρέπει να συντάξουν σύντομη απάντηση σε δυο ερωτήματα που θα τεθούν στην τάξη.

Σε περίπτωση που δεν απαντήσουν στα ερωτήματα, θα εξετασθούν προφορικά για την εργασία τους.

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ: Πέμπτη 12.00-14.00 και Παρασκεύή 12.00-14.00 στην Κυψέλη 509 (Γραφείο Γεωργίου Αραμπατζή)

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις