(ΠΔ215) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ Φ.Π.Ψ. )

Γεώργιος Σπανός

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: PPP478
Σχολή - Τμήμα: Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις