Νευροψυχολογία Ι

Αλεξάνδρα Οικονόμου

Περιγραφή

Το μάθημα στοχεύει στη σύνδεση της συμπεριφοράς και των νοητικών λειτουργιών με το βιολογικό τους υπόστρωμα, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στο φοιτητή να έχει μια επαφή με σύγχρονες ερευνητικές εργασίες στη Νευροψυχολογία. Καλύπτονται οι τομείς: ιστορία της νευροψυχολογίας, βασική ανατομία του εγκεφάλου, μέθοδοι διερεύνησης του εγκεφάλου και συνήθεις διαταραχές του νευρικού συστήματος, δομή και λειτουργίες των εγκεφαλικών λοβών, εγκεφαλική ασυμμετρία, μνήμη, η νευροψυχολογική αξιολόγηση και ο ρόλος του κλινικού νευροψυχολόγου. Συζητούνται κλινικά περιστατικά που εμπίπτουν στα θέματα του μαθήματος.

 

Neuropsychology I

 

The course aims at connecting behaviour and cognitive functions with their biological substrate, at the same time providing the opportunity for the student to become acquainted with current research in Neuropsychology. The following areas are covered: history of neuropsychology, basic anatomy of the brain, methods of investigation of the brain and common disorders of

Περισσότερα  

Ημερολόγιο