Κοινωνική και Ψυχολογική Προσαρμογή Μεταναστών-Σεμινάριο Κοινωνικής Ψυχολογίας

Μαρίνα Ντάλλα, Διδάσκων βάσει Π.Δ. 407/80

Περιγραφή

Περιγραφή Σεμιναρίου «Κοινωνική και Ψυχολογική Προσαρμογή Μεταναστών (διδάσκεται στα πλαίσια του μαθήματος «Κοινωνική Ψυχολογία» (2 ώρες)

 

 

 

 

Διδάσκουσα: η Μαρίνα Ντάλλα (Διδάσκων βάσει Π.Δ. 407/80).

 

 

Περιεχόμενο του σεμιναρίου:

 

 

Κατά τη διδασκαλία του σεμιναρίου  μελετάται η διεργασία της μετανάστευσης, με βάση το μοντέλο της Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας για τον επιπολιτισμό και τις θεωρίες της  Κοινωνικής Ψυχολογίας για τις διομαδικές σχέσεις. Παρουσιάζονται το μοντέλο του επιπολιτισμού και  της προσαρμογής των μεταναστών και  οι έννοιες των τακτικών προσαρμογής στην καινούρια χώρα. Επιπλέον, εξετάζονται ψυχοκοινωνικές θεωρίες για τις διομαδικές σχέσεις, οι οποίες εξηγούν τις ρίζες των στερεότυπων αντιλήψεων, των προκαταλήψεων και των διακρίσεων. Ακόμη, ασχολούμαστε με το επιπολιτισμικό στρες και τους στρεσογόνους παράγοντες στην πορεία  προσαρμογής των μεταναστών.

 

    Στο σεμινάριο επιδιώκεται η συγγραφή εργασίας από του φοιτητές σε θέματα σχετικά με την προσαρμογή τω

Περισσότερα  

Ημερολόγιο