Πρακτική Άσκηση

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

Περιγραφή

Σκοπός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας είναι η εξοικείωσή τους με τις επαγγελματικές δραστηριότητες του ψυχολόγου, η οποία επιτυγχάνεται: (α) με την παρατήρηση του έργου επαγγελματιών ψυχολόγων σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, και (β) με την περιορισμένης έκτασης άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων υπό εποπτεία, δηλαδή με την ευθύνη και καθοδήγηση πιστοποιημένου ψυχολόγου-επόπτη.

Δικαίωμα για πρακτική άσκηση έχουν οι φοιτητές κατά το 4ο έτος των σπουδών τους. Η πρακτική άσκηση διαρκεί 200 ώρες, οι οποίες πραγματοποιούνται εντός χρονικού διαστήματος δύο μηνών κατ' ελάχιστον και κατανέμονται υποχρεωτικά στα δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα του ίδιου ακαδημαϊκού έτους. Ισοδυναμεί με 12 ECTS. Αξιολογείται με ποιοτικό χαρακτηρισμό («επιτυχώς», «μη επιτυχώς»).

Η οργάνωση και ακαδημαϊκή εποπτεία της πρακτικής άσκησης έχει ανατεθεί από το Τμήμα Ψυχολογίας στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης.

 

 

Κωδικός: ΨΧ117-ΨΧ118
Σχολή - Τμήμα: Ψυχολογίας » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση