Εφαρμοσμένη Κοινωνική Ψυχολογία (ΨΧ78)

Βασίλης Παυλόπουλος

Περιγραφή

Ο σκοπός του μαθήματος είναι διττός: να γνωρίσουν οι φοιτητές τους τομείς έρευνας και τα πεδία εφαρμογής των θεωριών της Κοινωνικής Ψυχολογίας, αφενός, και να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες μεθοδολογικού σχεδιασμού και διεξαγωγής μιας κοινωνικοψυχολογικής μελέτης, αφετέρου. Η διασύνδεση θεωρίας, έρευνας και πρακτικών εφαρμογών βασίζεται στις αρχές της έρευνας δράσης, όπως τις διατύπωσε ο Kurt Lewin, καθώς και στη μελέτη της διάρθρωσης των τεσσάρων επιπέδων ανάλυσης της κοινωνικοψυχολογικής έρευνας και πρακτικής: ενδοατομικού, διατομικού, διομαδικού, ιδεολογικού. Εξετάζεται η συμβολή των «πρακτικών θεωριών» της Κοινωνικής Ψυχολογίας σε τομείς όπως: η προστασία του περιβάλλοντος, οι μειονοτικές ομάδες, οι οργανισμοί, τα ΜΜΕ, η προαγωγή της υγείας, η οικογένεια και οι διαπροσωπικές σχέσεις. Επίσης, συζητώνται θέματα σχετικά με το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση κοινωνικοψυχολογικών παρεμβάσεων. Παράλληλα, οι φοιτητές ασκούνται στις δεξιότητες ανάγνωσης, διόρθωσης και συγγραφή

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση