Περιβαλλοντική Ψυχολογία (ΨΧ14)

Βασίλης Παυλόπουλος

Περιγραφή

Η Περιβαλλοντική Ψυχολογία αναλύει τις δυναμικές αλληλεπιδράσεις των ανθρώπινων εμπειριών με τις σχετιζόμενες όψεις του φυσικού και του κοινωνικού περιβάλλοντος. Μελετά το άτομο μέσα σε πλαίσια συμπεριφοράς, δηλ. άθικτους χώρους, οι οποίοι ορίζονται από κοινωνικές πραγματικότητες. Οι θεματικές ενότητες του μαθήματος έχουν ως εξής: μοντέλα για την αντίληψη, περιγραφή και αξιολόγηση του περιβάλλοντος, προσανατολισμός στο χώρο και γνωστικοί χάρτες, χωρική συμπεριφορά (εδαφική περιοχή και προσωπικός χώρος), περιβαλλοντικό άγχος (αίσθημα συνωστισμού, θόρυβος, ρύπανση), αρχιτεκτονική και συμπεριφορά, φυσικό περιβάλλον και συμπεριφορά, ψυχολογικές αντιδράσεις στις φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, διαμόρφωση και αλλαγή των περιβαλλοντικών στάσεων.

 

Η Περιβαλλοντική Ψυχολογία προσφέρεται ως επιλεγόμενο μάθημα στους φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας.

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΨΧ14: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓ

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση