Κβαντική Μηχανική (14004)

Βασίλειος Σπανός και Νικόλαος Τετράδης

Περιγραφή

Πρόκειται για μάθημα γενικής κατεύθυνσης που βρίσκεται στον κορμό του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Φυσικού Τμήματος και διδάσκεται στο χειμερινό εξάμηνο. Αποτελεί συνέχεια του αντίστοιχου προπτυχιακού μαθήματος με έμφαση στην χρονοεξαρτημένη θεωρία διαταραχών, σκέδαση και δεύτερη κβάντωση. Προβλέπεται επίσης και εισαγωγή σε σύγχρονα θέματα ειδικού ενδιαφέροντος (ολοκληρώματα διαδρομών, σχετικιστική κβαντομηχανική).

Βιβλιογραφία

J.J. Sakurai, Modern Quantum Mechanics

G. Baym, Lectures on Quantum Mechanics

L.I. Schiff, Quantum Mechanics

R.P. Feynman and A.R. Hibbs, Quantum Mechanics and Path Integrals

J.D. Bjorken and S.D. Drell, Relativistic Quantum Mechanics

 

 

Κωδικός: PHYS256
Σχολή - Τμήμα: Φυσικής » Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » Πυρηνική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)

Θεματικές Ενότητες

   Χρυσός κανόνας του Fermi
   Αδιαβατική εξέλιξη
   Συστήματα δύο καταστάσεων
   Ανάλυση σε μερικά κύματα
   Οπτικό θεώρημα
   Συντονισμός

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις