ΚΟΣΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Ελένη Μαυρομιχαλάκη

Περιγραφή

         

           •  Γαλαξιακή Κοσμική ακτινοβολία

           • Προέλευση-Φύση - Μηχανισμοί επιτάχυνσης κοσμικών ακτίνων ( γαλαξιακές-εξωγαλαξιακές θεωρίες, επιτάχυνση Fermi, Ισχυρά κρουστικά κύματα, Καθιερωμένο πρότυπο)          

            •  Ηλιακή Κοσμική ακτινοβολία (Πρότυπα εκτόνωσης του στέμματος, Θεωρία ηλιακού ανέμου, Παγωμένη ροή,  κρουστικά κύματα)

             • Διαμόρφωση Κοσμικής ακτινοβολίας (ηλιακός κύκλος, πρωτονικά γεγονότα, επίγειες επαυξήσεις κοσμικής ακτινοβολίας, μαγνητοσφαιρικά γεγονότα , πρότυπα-προσομοιώσεις)

          • Διαστημικός καιρός ( Μετρητές Νετρονίων, Παγκόσμια Δίκτυα και εφαρμογές )

 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις