Γενική Φυσική

Γεώργιος Βούλγαρης.

Περιγραφή

  Το μάθημα Γεν Φυσική, διδάσκονταν στο Μαθηματικό τμήμα  και η ύλη ήταν  της Φυσικής Ι.  Το μάθημα έχει καταργηθεί, όμως οι διαφάνειες του μαθήματος έχουν ενδιαφέρον για τους φοιτητές του Φυσικού. Υπάρχουν και παλαιά θέματα, τα οποία μπορεί να είναι δυσκολότερα από τα εξετζόμενα στο Φυσικό.
  Μετα τη συνταξιοδότηση μου και την αποχώρηση από το μάθημα της ΦΙΙΙ, μετέφερα εδώ τις διαφάνειες και τα προβλήματα από την περιοχή της ΦΙΙΙ.

 • Mail to:gboulgaris@phys.uoa.gr
Κωδικός: PHYS105
Σχολή - Τμήμα: Φυσικής » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ενότητες

  Διδακτικοί στόχοι. 

  Προσεγγίζουμε το κεφάλαιο της κινητικής, χρησιμοποιώντας πιο προχωρημένα μαθηματικά εργαλεία.

 α) Κίνηση σε μία διάσταση.
 1.   Η θέση ενός σώματος περιγράφεται σαν μια συνεχής συνάρτηση του χρόνου.
 2.   Η ταχύτητα και η επιτάχυνση  υπολογίζονται σαν παράγωγοι της παραπάνω συνάρτησης.
 3.   Γράφουμε απλές διαφορικές εξισώσεις για να λύσουμε το αντίστροφο πρόβλημα.
 4.   Σημασία των αρχικών συνθηκών στα προβλήματα της φυσικής.

 

β) Δύο, τρεις διαστάσεις.

Διαφάνειες

 1. Το διάνυσμα θέσης. Η τροχιά του σώματος.
 2. Επέκταση των ορισμών σε 2, 3 διαστάσεις. 
 3. Ανάλυση της επιτάχυνσης σε επιτρόχια και κεντρομόλο.  Ακτίνα καμπυλότητας.
 4. Εφαρμογές των παραπάνω σε απλά προβλήματα. ( Βολή).

Διαφάνειες:

Κίνηση σώματος, σε κινούμενο σύστημα.

Διδακτικοί στόχοι.

 • Οι Νόμοι της Μηχανικής σε Κινούμενο Σύστημα.
 • Πότε Δύο Γεγονότα είναι Ταυτόχρονα.
 • Η Μέτρηση του Χρόνου και του Μήκους.
 • Οι Δύο Νόμοι της Σχετικότητας.
 • Μετασχηματισμός Χρόνου και Μήκους.
 • Μετασχηματισμός Ταχυτήτων.
 • Ορισμος Σχετικιστοκής Ορμής και Ενέργειας.
 • Απλά Προβλήματα Στην Ε.Θ.Σ.
Διαφάνειες Μαθήματος.

 

Αλληλεπίδραση μεταξύ σωμάτων, δυνάμεις.

Κίνηση σωμάτων κάτω από την επίδραση των δυνάμεων.

 1. Διακρίνουμε ένα Αδρανειακό από ένα μη Αδρανειακό Σύστημα Αναφοράς.
 2. Εξάγουμε τις Εξισώσεις Κίνησης ξεκινώντας από τους Νόμους του Νεύτωνα.
 3. Αναλύουμε ένα απλό Σύστημα Σωμάτων σε Απελευθερωμένα Σώματα.
 4. Δυνάμεις Τριβής ερμηνεία και εφαρμογές.
 5. Εφαρμόζουμε τον Νόμο του Νεύτωνα στη Κυκλική Κίνηση σώματος.
 6. Εξισώσεις Κίνησης όταν οι Δυνάμεις Τριβής εξαρτώνται από την Ταχύτητα.
 • Ορισμός Έργου.
 • Υπολογισμός έργου σε ευθύγραμμη, καμπυλόγραμμη κίνηση. Επικαμπύλιο ολοκλήρωμα.
 • Θεώρημα έργου ενέργειας. 
 • Πεδία Δυνάμεων, Διατηρητικές Δυνάμεις.
 • Δυναμική Ενέργεια.
 • Καμπύλες Δυναμικής Ενέργειας.

 

 1. Ορισμός της Ορμής και η σχέση με τις Δυνάμεις που ασκούνται στο Σώμα.
 2. Σύστημα Σωμάτων.
  1. Ορισμός του Κέντρου Μάζας του Συστήματος και περιγραφή της Κίνησης χρησιμοποιώντας το Κ.Μ. 
 3. Διατήρηση Ορμής. Εφαρμογές.


 

 1. Εισαγωγή.
 2. Περιστροφή.
  • Γωνιακή Ταχύτητα Γωνικακή Επιτάχυνση.
  • Ροπή Αδράνειας. Κινητική Ενέργεια Περιστρεφόμενου Σώματος
 3. Ροπή Δύναμης
 • Σύνθεση Ροπών.
 • Σχέση Ροπής και Γωνιακής Επιτάχυνσης.
Περιστροφή γύρω από Σταθερό Άξονα.Επίπεδη Κίνηση.
 • Κύλιση.
Στροφορμή.
 • Ορισμός, Ιδιότητες.
 • Στροφορμή Συστήματος Σωμάτων, 'Ακαμπτου Σώματος.
 • Διατήρηση Στροφορμής.

 


 


1.Εισαγωγή.

2. Απλός Αρμονικός Ταλαντωτής.

 • Ορισμός, Μαθηματικές Σχέσεις.

3.Εκκρεμές.

 • Απλό, Φυσικό Εκκρεμές.
 • Εξίσωση Κίνησης.

4.Ταλάντωση όταν υπάρχει Τριβή.


 


Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις