Γενική Φυσική

Γεώργιος Βούλγαρης.

Περιγραφή

  Το μάθημα Γεν Φυσική, διδάσκονταν στο Μαθηματικό τμήμα  και η ύλη ήταν  της Φυσικής Ι.  Το μάθημα έχει καταργηθεί, όμως οι διαφάνειες του μαθήματος έχουν ενδιαφέρον για τους φοιτητές του Φυσικού. Υπάρχουν και παλαιά θέματα, τα οποία μπορεί να είναι δυσκολότερα από τα εξετζόμενα στο Φυσικό.
  Μετα τη συνταξιοδότηση μου και την αποχώρηση από το μάθημα της ΦΙΙΙ, μετέφερα εδώ τις διαφάνειες και τα προβλήματα από την περιοχή της ΦΙΙΙ.

  • Mail to:gboulgaris@phys.uoa.gr

Ημερολόγιο