Πλάτων (ΚΦΑ08/ ΜΦΑ08)

Βασίλης Λεντάκης

Περιγραφή

Αντικείμενο του μαθήματος είναι το Συμπόσιο του Πλάτωνα. Το έργο θα εξεταστεί από άποψη τόσο λογοτεχνική όσο και φιλοσοφική. Η ανάλυση θα εστιαστεί στη γλώσσα, στις ιδέες και στη δραματική τεχνική του Πλάτωνα. Με αφορμή, επίσης, το έργο θα τεθούν ζητήματα ιστορίας της σεξουαλικότητας.

 

 

Επιλογή βιβλιογραφίας

 

Ερμηνευτικές εκδόσεις

  • The Symposium of Plato with introduction, critical notes and commentary by R. G. Bury (Cambridge 1909).
  • Πλάτωνος Συμπόσιον. Κείμενον, μετάφρασις και ερμηνεία υπό Ι. Συκουτρή (Αθήνα: Εστία, πρώτη έκδοση 1934, επανειλημμένες επανεκδόσεις).
  • Plato, Symposium, edited by Kenneth Dover (Cambridge U.P. 1980).

 

Εισαγωγή στον Πλάτωνα

  • Α. Taylor, Plato. The Man and his Work, 1926 (ελληνική μετάφραση: Πλάτων. Ο άνθρωπος και το έργο του, Αθήνα: ΜΙΕΤ 2014).

 

Μελέτες

  • M. Cornford, “The Doctrine of Eros in Plato’s Symposium”, στο The Unwritten Philosophy and Other Essays, Cambridge U.P., 1967, σ. 68-80.
  • G. Vlastos, “The Individual as Object of Love in Plato”, στο Pla
Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις