Σοφοκλής (ΦΑ04)

Βασίλης Λεντάκης

Περιγραφή

Στο μάθημα, που απευθύνεται στο κλιμάκιο Α-Λ, θα αναλυθεί ο Οιδίπους Τύραννος. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στην πλοκή, στους χαρακτήρες, στις ιδέες και στη γλώσσα. 

 

Tο μάθημα θα εξεταστεί με πρόοδο την Πέμπτη 25 Μαΐου, στις 12.15, στην Aula. 

Εξεταστέα ύλη

Από μετάφραση ολόκληρο το έργο. Από το πρωτότυπο οι στίχοι 316-462, 697-1085, 1110-1285, 1446-1530.

Ημερολόγιο