Νεοελληνική Φιλολογία 19ου αιώνα Ι (ΓΦΝ07)

Αικατερίνη Χάνη

Περιγραφή

Ρομαντισμός.  Ευρωπαικός Ρομαντισμός 

Ποιητικά κείμενα στα τελευταία χρόνια πριν την επανάσταση:  Αφηγηματική ποίηση (Δαπόντες , Κάλφογλου κτλ.). Φαναριώτικη ποίηση (Χριστόπουλος,Βηλαράς κτλ.),Πατριωτική ποίηση (Ρήγας Φερραίος κτλ.).
Σολωμός , Κάλβος.

Ημερολόγιο