Αττικοί Ρήτορες (60ΦΦΑ03)

Βασίλης Λεντάκης

Περιγραφή

Το μάθημα θα επικεντρωθεί στην εκ του σύνεγγυς ανάγνωση δύο υπερασπιστικών λόγων του Λυσία: 

α) Υπέρ του Ερατοσθένους φόνου. Ένας αθηναίος σύζυγος συλλαμβάνει επ' αυτοφώρω τον εραστή της γυναίκας του και, ασκώντας το νόμιμο δικαίωμά του, τον σκοτώνει επί τόπου. Αν όμως η ανθρωποκτονία ήταν νόμιμη, γιατί ο σύζυγος οδηγείται στο δικαστήριο;

β) Προς Σίμωνα. Δύο Αθηναίοι διεκδικούν την εύνοια ενός εκδιδόμενου νεαρού. Τον κερδίζει ο πλουσιότερος, ο οποίος στη συνέχεια επιτίθεται στον αντίζηλό του με σκοπό να τον σκοτώσει - ή τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται ο τελευταίος. 

Στόχος ενός λογογράφου (το αντίστοιχο ενός σημερινού δικηγόρου) δεν είναι να πει την αλήθεια, αλλά να πείσει. Η ανάλυση θα εστιαστεί στις τεχνικές της πειθούς (διήγησις, ηθοποιία, αξιοποίηση -ή και κατασκευή- του αποδεικτικού υλικού). Θα τεθούν επίσης ζητήματα ιστορίας του δικαίου. Οι δύο λόγοι θα εξεταστούν και ως πηγές για την κοινωνική ιστορία της Αθήνας, καθώς και για τις συλλογικές νοοτροπίες της εποχής.

 

Το μάθημα θα γί

Περισσότερα  

Ημερολόγιο