Εισαγωγή στη Λατινική γλώσσα και Γραμματεία

Μαρία Βουτσίνου-Κικίλια

Περιγραφή
Αρχή και εξέλιξη της Λατινικής γλώσσας. Εγχειρίδια, λεξικά, η Λατινική λεξικογραφία στην Ελλάδα. Αρχή και εξέλιξη της Λατινικής Λογοτεχνίας, περίοδοι, λογοτεχνικά είδη, συγγραφείς και έργα. Αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα κειμένων, ποιητικών και πεζών της κάθε περιόδου. Πρότυπα, επιδράσεις διακειμενικότητα. Παράδοση κειμένων, εκδόσεις, βιβλιογραφία.

Ημερολόγιο