Νεοελληνική Λογοτεχνία 19ου αι. (Κάλβος, Σολωμός, Αθηναίοι Ρομαντικοί, κ.ά): Το έργο του Διονυσίου Σολωμού

Δημήτρης Αγγελάτος

Περιγραφή

Στην παράδοση θα εξεταστεί το έργο του Διονυσίου Σολωμού με βάση τις εκδόσεις των Απάντων και των Αυτογράφων Έργων του ποιητή (επιμέλ.: Λίν. Πολίτης). Το ενδιαφέρον της φιλολογικής και ερμηνευτικής αυτής προσέγγισης στρέφεται στον τρόπο που ο ποιητής αξιοποιεί με τρόπο συνδυαστικό, υπάρχοντα είδη, εμβαθύνοντας σ'αυτά ή επινοώντας νέα, για να καταλήξει στα συνθετικά έργα της περιόδου της ποιητικής ωριμότητάς του, από το 1826 κ.εξ., με κορυφαίο επίτευγμα τους Ελεύθερους Πολιορκημένους.

Η ανάλυση των κειμένων θα λάβει υπόψη τις ιδιαίτερες σχέσεις που αναπτύσσει το σολωμικό έργο με σημαντικά καλλιτεχνικά ρεύματα, όπως ο Νεοκλασικισμός και ο Ρομαντισμός (: τέλος18ου και πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα), και θα επισημανθεί η πρωτοτυπία του έργου αυτού όχι μόνο για τον ελληνικό αλλά και για τον ευρωπαϊκό 19ο αιώνα.

Ημερολόγιο