Μεταβυζαντινή Λογοτεχνία

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΜΑΟΣ

Περιγραφή
Γραμματολογική εισαγωγή στη Νεοελληνική Λογοτεχνία από την Άλωση έως την Επανάσταση (εκτός από την παραγωγή του Φραγκοκρατούμενου Ελληνισμού και ιδίως της Κρητικής Αναγέννησης) με αντιπροσωπευτικά κείμενα

Ημερολόγιο