Βυζαντινή Ιστοριογραφία (60ΜΦΝ11)

Ιωάννης Πολέμης

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Ενότητες

Από το βιβλίο του Α. Καρπόζηλου, Βυζαντινοί ιστορικοί και χρονογράφοι, τόμος Γ΄οι σελίδες 357-396, 465-489, 526-534, 585-604, 616-624, 699-718, 729-788, δηλαδή τα κείμενα των Νικηφόρου Βρυεννίου, Ιωάννου Ζωναρά, Μιχαήλ Γλυκά και Νικήτα Χωνιάτη που έχουν διδαχθεί με τις εισαγωγές τους.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -