Εκλογή Βυζαντινών κειμένων (60ΦΦΒΟ2)

Ιωάννης Πολέμης

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Ενότητες

Από το βιβλίο της Θ. Αντωνοπούλου, Βυζαντινή Ομιλητική, οι σελίδες 567-576, 688-699 και 875-886, δηλαδή ο λόγος του Φωτίου Εἰς τὴν ἔφοδον των Ρὼς, ο λόγος του Μιχαήλ Ψελλού για τον Συμεών τον Μεταφραστή, και ο λόγος του Γρηγορίου Νύσσης για τον άγιο Θεόδωρο

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -