Αισχύλος (KΦΑ17/ΜΦΑ17/ΓΦΑ17)

Βασίλης Λεντάκης

Περιγραφή

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η Ορέστεια. Θα αναλυθεί ολόκληρη η τριλογία, ώστε να καταδειχθεί η οργανική σύνδεση των μερών. Η ανάλυση θα επικεντρωθεί στις ιδέες που διατρέχουν την τριλογία (π.χ. η εκδίκηση, ανθρώπινη και θεϊκή δικαιοσύνη, η διπλή αιτιότητα στις πράξεις των ανθρώπων), στη δραματική τεχνική του Αισχύλου, αλλά και στην πολιτική διάσταση του έργου.

Έναρξη παραδόσεων: Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021, στις 15.00. Τα μαθήματα θα γίνονται μέσω youtube και ο σύνδεσμος θα σας αποστέλλεται μέσω η-τάξης. 

Επιλογή βιβλιογραφίας

Για πλήρη βιβλιογραφία μπορείτε να ανατρέξετε στο σύγγραμμα του Α. Sommerstein, Η ζωή και το έργο του Αισχύλου, μτφρ. Π. Πολυκάρπου, εκδ. Gutenberg. Ακολουθεί μια προσωπική επιλογή τίτλων που χρησιμοποιήθηκαν για το μάθημα.

Κριτικές εκδόσεις του Αισχύλου: D. Page, στη σειρά της Οξφόρδης (1972). M. L. West, στη σειρά Teubner (1990).

Μεταφράσεις: Στα ελληνικά, Κ. Χ. Μύρης [=Κώστας Γεωργουσόπουλος], Ορέστεια (1989, πολλές επανεκδόσεις).  Στα αγγλικά, Η. Lloyd-Jones, 

Περισσότερα  

Ημερολόγιο