Εισαγωγή στη Βιβλιοθηκονομία

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσει ο φοιτητής ποιός είναι ο ρόλος των βιβλιοθηκών μονάδων υπηρεσιών πληροφόρησης στη σημερινή εποχή, τους παράγοντες που επηρεάζουν τη μορφή τους, το ρόλο που καλείται να διαδραματίσει. Να κατανοήσει επίσης τους στόχους, τα χαρακτηριστικά των διαφόρων ειδών βιβλοθηκών και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται από τις επικρατούσες συνθήκες.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις