Έλεγχος και Αξιολόγηση Καλλυντικών και Τοπικών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

Μιχαήλ Ράλλης

Περιγραφή

Συμπληρώνονται οι γνώσεις οι οποίες λαμβάνονται στο μάθημα της Κοσμητολογίας. Αναφέρονται οι  φυσικοχημικοί, μικροβιολογικοί έλεγχοι καθώς και αυτοί της σταθερότητας, τοξικότητας και αποτελεσματικότητας των καλλυντικών προϊόντων. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην αποτελεσματικότητα και τιξικότητα των καλλυντικών προϊόντων με τις αντίστοιχες κατά περίπτωση δοκιμασίες οι οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν. Ακόμη αναφέρονται στοιχεία νομοθεσίας των καλλυντικών προϊόντων 

Ημερολόγιο