ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ

Αθηνά Καλοκαιρινού

Περιγραφή

ΣΚΟΠΟΣ:Στο μάθημα περιγράφεται το θεωρητικό πλαίσιο ανάπτυξης της νοσηλευτικής φροντίδας στην κοινότητα πληθυσμιακών ομάδων με προβλήματα υγείας. Δίδεται η δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν τη σημασία ανίχνευσης των αναγκών υγείας του ατόμου και της οικογένειας, καθώς και της σημασίας του ορθού προγραμματισμού και παροχής νοσηλευτικής φροντίδας για υποδειγματική και αποτελεσματική αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων Κοινοτικής Νοσηλευτικής, στις μονάδες Βραχείας Νοσηλείας, στις Υπηρεσίες Κατ? οίκον Νοσηλείας καθώς και στις Υπηρεσίες παροχής Νοσηλευτικής Φροντίδας χρονίως πασχόντων με ειδικές ανάγκες (καρδιαγγειακές και αναπνευστικές παθήσεις, σακχαρώδη διαβήτη, καρκίνο, Aids, προβλήματα τρίτης ηλικίας, προβλήματα ψυχικής υγείας).

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

  1. Θεωρητικό πλαίσιο ανάπτυξης της νοσηλευτικής φροντίδας στην κοινότητα πληθυσμιακών ομάδων με προβλήματα υγείας.
  2. Ειδικές ανάγκες υγείας πληθυσμού στην κοινότητα..
  3. Ανίχνευση των αναγκών υγείας του ατόμου και της οικογένε
Περισσότερα  

Ημερολόγιο