ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι

Αθηνά Καλοκαιρινού

Περιγραφή

ΣΚΟΠΟΣ:Δίδεται η δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν τη σημασία ανίχνευσης των αναγκών υγείας της κοινότητας, της οικογένειας και των ατόμων, της επίδρασης των κοινωνικών, και οικολογικών προβλημάτων καθώς και η επιρροή των περιβαλλοντικών κινδύνων στην υγεία. Η σημασία του ορθού προγραμματισμού και της παροχής υπηρεσιών υγείας - πρόληψης, προαγωγής και διατήρησης της αγωγής υγείας, συντονισμού και συνεχιζόμενης νοσηλευτικής φροντίδας για αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων, των υγειών πληθυσμιακών ομάδων σε υπηρεσίες παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Κοινοτικής Νοσηλευτικής. Υπογραμμίζεται η διεπιστημονική προσέγγιση για συμμετοχή στη φροντίδα υγείας του πληθυσμού καθώς και ο ρόλος και οι δραστηριότητες του Κοινοτικού Νοσηλευτή.

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

 

  1. Εισαγωγή στην Κοινοτική Νοσηλευτική και ιστορική αναδρομή της.

  2. Νοσηλευτική Διεργασία στην Κοινοτική Νοσηλευτική, καθώς και οι μέθοδοι αξιολόγησης αναγκών ατόμου ? οικογένειας ? κοινότητας.

  3. Θεωρητικό πλαίσιο Κοινοτικής Ν

Περισσότερα  

Ημερολόγιο