Το Μαδριγάλι (1575-1605) (M236)

Πύρρος Μπαμίχας

Περιγραφή

To σεμινάριο απευθύνεται σε φοιτητές που ενδιαφέρονται για την εποχή του μουσικού μανιερισμού και συγκεκριμένα για το είδος που καταξίωνε έναν συνθέτη της εποχής, το μαδριγάλι. Η ανίχνευση της σχέσης λόγου-μουσικής, συμπεριλαμβάνει και απαιτεί την εξέταση του συστήματος σύνθεσης-έκφρασης της μουσικής ποιητικής. Οι συμμετέχοντες φοιτητές παρουσιάζουν προφορικά τις αναλύσεις τους κατά την διάρκεια του εξαμήνου όπου δέχονται εποικοδομητική κριτική από τον διδάσκοντα προκειμένου περί  διορθώσεων, υποδείξεων και εν γένει βελτιώσεων, εν όψει της κατάθεσης των τελικών δοκιμίων τους προς αξιολόγηση· στην συνέχεια, υποβάλλουν μέχρι το πέρας της εξεταστικής του εξαμήνου τις τελικές γραπτές τους εργασίες. Προς διευκόλυνσή τους, παρέχονται επιπλέον γραπτές οδηγίες για την σύνταξη της βιβλιογραφίας και την μετέπειτα αξιοποίηση των βιβλιογραφικών παραπομπών σε σειρά υποσημειώσεων, καθώς και άλλες πρακτικές συμβουλές για την σύνταξη μιας εργασίας

Ημερολόγιο