Παλαιογραφία της Βυζαντινής Σημειογραφίας ΙΙ

Φλώρα Κρητικού

Περιγραφή

Στο πλαίσιο του μαθήματος Παλαιογραφία ΙΙ μελετάται κυρίως η σχέση της  Μέσης Πλήρους Βυζαντινής σημειογραφίας με την Εξηγητική σημειογραφία έως το 1814. Σε δεύτερο επίπεδο εξετάζεται η εξελικτική σχέση μεταξύ διαφόρων εξηγήσεων επί τη βάσει χειρογράφων της Εξηγητικής περιόδου (1670-1814).

Ημερολόγιο