Βυζαντινή Μουσική σε δυτικές σημειογραφίες

Φλώρα Κρητικού

Περιγραφή

Βιβλιογραφία. Εξήγηση και μεταγραφή: εννοιολογικός προσδιορισμός. Αναγκαιότητα της εξήγησης - χρησιμότητα της μεταγραφής. Εξηγήσεις και μεταγραφές της Βυζαντινής παρασημαντικής. Μεταγραφές Βυζαντινών μελών σε ιδιαίτερα σημειογραφικά συστήματα (αλφαβητικά συστήματα, Λέσβιο σύστημα, εναρμονίσεις κ.λπ.). Μεταγραφές τύπου Α - Η έννοια του μεταγραμματισμού - Μεταγραφές των Monumenta Musicae Byzantinae. Νέα Μέθοδος Βυζαντινής σημειογραφίας - Ιδιαίτερα σημεία - Δυσκολίες μεταγραφής - Ασκήσεις. Μέση πλήρης Βυζαντινή σημειογραφία: Μεταγραφή (1) - Ασκήσεις. Νέα Μέθοδος: Μεταγραφή (2) - Ασκήσεις.

 

Ημερολόγιο