ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Περιγραφή

Ο χώρος αυτός θα αρχίσει να λειτουργεί πειραματικά από τον Οκτώβριο του 2015 με τη φιλοδοξία να καλύψει την άμεση πληροφόρηση των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Επικοινωνίας, τόσο για τα γενικότερα θέματα όσο και και για τα καθημερινά δρώμενα. Καλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν στο 'μάθημά' (Ονομα, Επώνυμο - στα ελληνικά - ΑΜ) δίνοντας και ηλεκτρονική διεύθυνση ώστε να είναι δυνατόν να λαμβάνουν και ηλεκτρονικά μηνύματα.

Ευχαριστώ για τη συνεργασία σας.

Κώστας Μουρλάς, Υπεύθυνος Δικτύων και Ιστοχώρου του Τμήματος ΕΜΜΕ